Bó hoa cách điệu kết hợp với giấy lụa.

Giỏ hoa gồm 9 bông hồng đỏ và 2 trái tim trắng.

30 bông hồng đỏ bó thành bó dài.


Bó hoa gồm 25 bông hồng phấn và bông bibi trắng.


Bó gồm 50 hoa kết tường + búp và 30 bông hồng song hỷ.Bó hoa gồm 25 bông hồng đỏ bó thành bó dài.

Hộp hoa gồm 20 bông hồng đỏ và 20 bông hồng trắng.


Bó hoa gồm 50 bông hồng phấn, nơ trắng và giấy gói

50 bông hồng vàng và sao tím bó thành bó tròn.


Giỏ hoa gồm 99 bông hồng đỏ cao thành 3 tầng.


Bó hồng đỏ gồm 50 bông và hoa vàng anh bó thành bó tròn.


Bó hồng gồm 50 bông hồng song hỷ bó thành bó tròn ngắn.


Gồm 50 hoa hồng vàng và cam kết hợp.


Giỏ hoa gồm 30 bông hồng song hỷ lợt, hoa sao tím, sao hồng và 2 con bướm.Bó hồng lớn gồm 50 bông hồng cánh sen.
Hộp hoa gồm 30 bông hồng trắng.Hộp hoa gồm 30 bông hồng phấn.